Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy                                                  

                                             środa 18;00  okres zimowy o 17;00  po nowennie Msza św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu każdego 19 dnia miesiąca

 za wstawiennictwem św. Józefa od godz. 20;00 do 21;00 W związku z Rokiem Jubileuszowym ku czci św. Józefa                                             (8 grudnia 2020 – 8 grudnia 2021),

 ogłoszonym przez papieża Franciszka,  Penitencjaria Apostolska udziela odpustów zupełnych wszystkim,  którzy oprócz zwykłych warunków (sakramentalna spowiedź,  Komunia eucharystyczna,                           modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz oderwanie w duchu od                                wszelkiego grzechu) 

w Roku Jubileuszowym spełnią jeden z poniższych:

a) przynajmniej półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej lub udział w jednym pełnym dniu skupienia z rozważaniem o Świętym Józefie,

b) spełnienie na wzór Świętego Józefa uczynku miłosierdzia względem ciała lub duszy,

c) odmówienie Różańca w rodzinach i „między narzeczonymi”,

d) powierzanie codziennie „swej działalności” opiece Świętego Józefa, a także wzywanie Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy oraz modlitwa o to, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna,

e) odmówienie litanii lub innej modlitwy do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego „od wewnątrz i od zewnątrz” oraz w intencji prześladowanych chrześcijan,

f) odmówienie dowolnej prawnie zatwierdzonej modlitwy ku czci Świętego Józefa w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu Świętego Józefa.

Odpust zupełny mogą otrzymać też osoby w podeszłym wieku, chorzy, umierający i wszyscy, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz pragnąc spełnić, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłe warunki, odmówią modlitwę na cześć Świętego Józefa i ofiarują Bogu swe cierpienie.