Historia Parafii Grojec

Wieś Grojec od najdawniejszych czasów należała do parafii Regulice.
U Jana Długosza wymieniana jest przynależność wioski Regulice do starego opactwa tynieckiego
wraz z sąsiadującym Grojcem (wizytacja z 1590r.) Po dwóch drewnianych kościółkach,
które zniszczył czas, obecny kościół w Regulicach był budowany wspólnym
wysiłkiem i datkami mieszkańców Regulic, Grojca i Nieporazu ( 1885r.) – była to parafia mieszkańców Grojca.
Po epidemii cholery, która nawiedziła wieś w 1855 roku, mieszkańcy wybudowali kaplicę
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Niepokalanej i w tej kaplicy były odprawiane msze św. kilka razy w roku.
Od 1957 roku rozpoczęto regularnie odprawiać msze św. w niedziele i święta.
Posługę duszpasterską w Grojcu sprawowali księża z Regulic.

W 1957 roku, proboszcz parafii regulickiej ks. Ludwik Łącki rozpoczął starania o budowę większej kaplicy w Grojcu.
Wystąpił do Kurii Metropolitalnej w Krakowie o włączenie Grojca na listę starających się o pozwolenie,
ale to nie doszło do skutku. Po 1980 roku, podjęto decyzję o budowie kościoła.
Wcześniej rozpoczęto starania o zakup parceli ( 1979r.), której spadkobiercą był potomek Wiktora Czaka,
mieszkający w USA.
Po pomyślnym załatwieniu spraw własnościowych, parcela została zakupiona.
W dniu 1 lipca 1984 roku O. Sergiusz Skalniak z zakonu oo. Bernardynów (pochodzący z Grojca),
odprawił mszę św. na miejscu gdzie miał stanąć kościół i poświęcił plac pod budowę.
Do prac ziemnych przystąpiono 13 lipca.
Kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w czasie II pielgrzymki do Polski w 1983r.
wmurował ks. Kardynał Franciszek Macharski dn. 27.11.1984r.
Poświęcenia kościoła dokonał również ks. Kardynał Franciszek Macharski dn. 29.05.1994r.
Organizacyjnie w Grojcu funkcjonowało Duszpasterstwo p.w. Ducha Świętego.

Powstanie parafii datuje się na dzień 25.12.1989r.
Oto tekst pisma erygującego parafię w Grojcu.
Pismem z dnia 4 grudnia 1989r.ks. Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski
erygował parafię pod wezwaniem Ducha Świętego w Grojcu k. Regulic.
„Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej,
erygujemy nową parafię pod wezwaniem Ducha Świętego w Grojcu koło Regulic
i nadajemy jej kościelną osobowość prawną.
Pierwszym proboszczem parafii p.w. Ducha Św. mianujemy ks. Wacława Bednarza
zwalniając go z obowiązków wikariusza parafii Regulice”

Budowę kościoła rozpoczął i prowadził ks. Leszek Koniorczyk, wikariusz z Regulic.

budowa wie.
Od 1986 -1989r. budowę kontynuował ks. Ignacy Moskwa.
W 1989r. przybył do Grojca ks. Wacław Bednarz,
który do roku 2006 zajmował się dalszą budową i wystrojem wnętrza świątyni.
Od 2006r. proboszczem w Grojcu był ks. dr Stefan Dobrzanowski,
za którego budowa świątyni , wraz z wystrojem wnętrza, została dokończona
i kościół 25 września został konsekrowany.
Od lipca 2012 r. proboszczem został mianowany ks. Józef Kutek.

tekst. Z. Gniewek.