Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Każdy kandydat do Sakramentu Bierzmowania musi przygotować metrykę Chrztu Świętego z parafii w której ten Chrzest miał miejsce, zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej, uczestnictwo w cotygodniowych katechezach przygotowawczych, oraz egzamin z zakresu wiedzy religijnej.

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

 • w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
  w każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty i uczestniczyć we Mszy św.;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
 • zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
 • odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;
 • w “przygotowaniu dalszym” do Sakramentu Bierzmowania uczestniczą także uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej – zobowiązują się oni do uczestnictwa we Mszach św. w każdą niedzielę i wyznaczone święto oraz odprawiają dziewięć I piątków miesiąca.

Wymagane dokumenty:

 • Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
 • W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?

 • Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
 • Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Bierzmowanie osób dorosłych:

 • Osoby, które nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do Kancelarii Parafialnej i księdza proboszcza w celu ustalenia formy przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do Bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w Bazylice Mariackiej , gdzie Sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.
 • Gdy młodzi ludzie zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby podjąć się funkcji rodziców chrzestnych, lub z zamiarem zawarcia małżeństwa, duszpasterz zawsze zapyta, czy są już bierzmowani.
 • W razie stwierdzenia, że nie przyjęli tego Sakramentu należy zachęcić ich, aby jak najszybciej przyjęli Bierzmowanie.

vormsel