Rada parafialna 

 Rekonstrukcja rady do spraw gospodarczych i powołanie d.s. duszpasterskich - prosimy o zgłaszanie się chętnych