BIBLIOGRAFIA KS. DR. STEFANA DOBRZANOWSKIEGO

1. Dobrzanowski Stefan ks., Powołanie kapłańskie i malarskie w życiu
Moszczyńskiego. Studium z dziedziny psychologii i ascezy, Kraków 1969,
maszynopis, ss.194, Archiwum Uniw. JPII

2. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Światopogląd religijny młodzieży w
środowisku przemysłowym. Studium socjologiczne na przykładzie Skawiny.
Kraków, 1975, Maszynopis, Archiwum Uniw. JPII; Biblioteka Ignatianum,
Kraków, Sygnatura IV-01315

3. Dobrzanowski Stefan ks., New Age. Pogaństwo w nowych szatach, Kraków,
Unum 1994 /12, s. 55, ISBN 83-85017-75-5

***

1. New Age -pseudoreligia, pr. zb. pod red. ks. Stefana Dobrzanowskiego,
Kraków,Unum 1994, ISBN 83-85017-70-04: ks. Stefan Dobrzanowski , New Aga
zagrożeniem i wyzwaniem dla chrześcijaństwa, , s. 7 -28; Polskojęzyczna
literatura chrześcijańska dotycząca New Age, s. 111-116

2. Reinkarnacja fakt czy urojenie?, pr. zb. pod red. ks. Stefana Dobrzanowskiego
Kraków, , Unum 1995, ISBN 83-85017-82-8

3. Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, prac. zb. pod red. ks. Stefana
Dobrzanowskiego, Kraków, Rhema 1997, ISBN 83-903486-5-9;ks.Stefan
Dobrzanowski, Literatura polskojęzyczna na temat Akcji Katolickiej, s. 145-148

****

1. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Cnoty społeczne, w: Encyklopedia nauczania
społecznego Jana Pawła II, pod red. ks. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2003, s 68 -76, ISBN 83-88822-56-X

2. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Młodzież, w: Encyklopedia nauczania
społecznego Jana Pawła II, pod red. ks. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2003, s 292-302, ISBN 83-88822-56-X

3. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Świeccy, w: Encyklopedia nauczania
społecznego Jana Pawła II, pod red. ks. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2003, s 511-518, ISBN 83-88822-56-X

***

1. Dobrzanowski Stefan, Eugeniusz ks. , Jakie wartości uznaje młodzież wierząca,
Tygodnik Powszechny 31/1977

2. Dobrzanowski ks. (pseudonim Miechowski), Pornografia jest przemocą, Niedziela,
nr 20/1991

3. Dobrzanowski Stefan ks., Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej,
Chrześcijanin w Świecie 1977, 5(53)

4. Dobrzanowski Stefan ks., Wobec społeczno-religijnych przemian współczesnej rodziny,
Homo Dei 47 1978 4(174) 254-260………

5. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Kulturowo-społeczne uwarunkowania
postaw religijnych młodzieży, Roczniki Nauk Społecznych KUL nr 6 /1978, s. 117-136

6. Dobrzanowski Stefan ks., Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej,
w: Jakość życia, pr. zbior. pod red. ks. Jana Kruciny, Wrocław 1977, s. 171-184.

7. Dobrzanowski Stefan ks., Postulaty katechetyczno-homiletyczne ze strony młodzieży,
Katecheta, nr 21/4(1977), s. 155-158

8. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Bibliografia niepublikowanych badań katolickich
nad religijnością współczesnej młodzieży katolickiej, Znak 1979, 9(303), s. 942-955

9. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Próba typologii przekonań religijnych
młodzieży katolickiej, Znak 1979, 9(303), s. 956-967

10. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz, Pionier socjologii parafii,
[ w dziesiątą rocznicę śmierci ks. Franciszka Mirka] ,Tygodnik Powszechny, 34/1980

11. Dobrzanowski Stefan ks., Parafia wobec współczesnych niedostatków
materialnych wiernych, Homo Dei 58(1989), s. 208-211, ISSN 0208-757X

12. Dobrzanowski Stefan, ks., Katolicy wobec zalewu pornografii,
Homo Dei ,60 1991 3 (221) s. 60-66, ISSN 0208-757X

13. Dobrzanowski Stefan ks., Propagator świętości dla świeckich
- bł. Jose Maria Escriva de Balaguer, Homo Dei ,61 1993 2(228)
s. 28-36, ISSN 0208-757X

14. Dobrzanowski Stefan ks., Drogi Krzyżowe Teresy Neuman, Źródło 14/93

15. Dobrzanowski Stefan ks., Sekty i pseudoreligie zagrożeniem dla naszej wiary,
Źródło 22/93

16. Dobrzanowski Stefan, ks., Zwyciężyć kalectwo. Sł. Boży Eustachy Kugler, Źródło nr 26/93

17. Dobrzanowski Stefan, ks., Obrońca młodzieży rzemieślniczej – bł. Adolf Kolping,
Źródło nr37/93

18. Dobrzanowski Stefan, ks., O. Serafin Kaszuba, apostoł Wołynia, Kazachstanu i Syberii ,
Źródło nr 38/93

19. Dobrzanowski Stefan, ks., Rozalia Celakówna - pielęgniarka i apostołka,
Źródło, nr 35/94

20. Dobrzanowski Stefan, ks., Ks. Konstanty Budkiewicz –
krwawa ofiara bolszewizmu, Źródło nr13/95

21. Dobrzanowski Stefan, Charyzmatyczny wychowawca,
"Wychowawca” nr 11/1995

22. Dobrzanowski Stefan ks., Z młodzieżą przez 25 lat, Polonia Sacra, nr 13/2000

23. Dobrzanowski Stefan ks., Świadczący miłosierdzie aż do przelewu krwi.
Z okazji beatyfikacji 71 Bonifratrów umęczonych w Hiszpanii w 1936 r.. Źródło, nr 44/92

24. Dobrzanowski Stefan ks., Lekarz i zakonnik – Św. Ryszard Pampuri,
Źródło, nr 49/92

25. Dobrzanowski Stefan ks., Twórca oaz, Niedziela, nr 9/95

26. Dobrzanowski Stefan ks., Męczennicy komunistycznej nienawiści,
Czas Krakowski, 1992, nr 214/969

27. Tadeusz Janusz, Aby świecki stawał się apostołem, rozmowa z ks. Stefanem Dobrzanowski,
Słowo Dziennik Katolicki, nr 150/1995

28. Dobrzanowski Stefan ks., Monachium czeka na młodzież.
Przed Europejskim Spotkaniem Młodych, Niedziela ,nr 47/93

29. Dobrzanowski Stefan ks., Przemiany w religijności Polaków,
Tygodnik Powszechny 1989, nr 9(2070)

30. Dobrzanowski Stefan ks., Apostoł Monachium. Błogosławiony Rupert Mayer,
Materiały Homiletyczne, Kraków 1987,nr 95, s.4-11

31. Dobrzanowski Stefan, Rozalia Celakówna- pielęgniarka i apostołka, Źródło ,nr35/94

32. Dobrzanowski Stefan ks., Ojciec Józef Kentenich (1885-1968) –
twórca ruchu szensztackiego,
Chrześcijanin w Świecie, nr 189/1989, s.45-51, ISSN 9137-7965

-------------------------------------------

BIBLIOGRAFIA KS. DR. STEFANA EUGENIUSZA DOBRZANOWSKIEGO

 Dobrzanowski Stefan, Eugeniusz, ks. Światopogląd religijny młodzieży w środowisku przemysłowym. : Studium socjologiczne na przykładzie Skawiny. Kraków, [b.w.], 1975 Opis fiz.[1], Uwagi Praca doktorska. - Maszynopis Dobrzanowski Stefan E. ks., Bibliografia niepublikowanych badań katolickich nad religijnością współczesnej młodzieży katolickiej 9(303), s. 942-955 Dobrzanowski Stefan E. ks., Próba typologii przekonań religijnych młodzieży katolickiej 9(303), Znak 1979, s. 956-967. Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich., pr.zb. , red.: ks. Stefan Dobrzanowski. Kraków, Rhema, 1997, s 150 Reinkarnacja fakt czy urojenie? praca zbior. pod red. ks. Stefana Dobrzanowskiego. Kraków : Polskie Tow.Teol., Wydaw. Unum, 1995, s. 169-173 Dobrzanowski Stefan E., Values In the life of polish young poeple In the seventies, w: Religiousness In the Polish Socjety, Life, red Witold Zdaniewicz SAC, Warszawa 1981, s 159- 166 Dobrzanowski Stefan ks., Charyzmatyczny wychowawca, "Wychowawca" 1995 nr 11 s. 10-11 i 13 Dobrzanowski Stefan ks., Parafia wobec współczesnych niedostatków materialnych wiernych, Homo Dei 58(1989), s. 208-211, ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Katolicy wobec zalewu pornografii, Homo Dei 60 1991 3 (221) s. 60-66, ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Katolicy wobec zalewu pornografii, Materiały Homiletyczne, Kraków 1991, nr 121. s. 8-15 New Age - pseudoreligia , pr. zb. pod red. ks. Stefana Dobrzanowskiego. Kraków, Pol. Tow. Teol. Unum 1994. Dobrzanowski Stefan, Polskojęzyczna literatura dotycząca reinkarnacji, w: Reinkarnacja. Fakt czy urojenie, PTT Kraków 1995 Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków, red. Dobrzanowski Stefan ks., Kraków Wydawnictwo Rhema 1997 Dobrzanowski Stefan ks., Propagator świętości dla świeckich - bł. Jose Maria Escriva de Balaguer, Homo Dei 1993 3(229) s. 28-36. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Wiedeńskie Taize, Homo Dei 1993 2(228) s. 62-68. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Katolicy wobec zalewu pornografii, Homo Dei 1991 3(221) s. 60-65. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Znak sprzeciwu i miłości. Apostoł Monachium – Błogosławiony Rupert Mayer, Homo Dei 1987, 4(206) s. 249-254. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa a miłość społeczna, Homo Dei 1987, 3(205) s. 167-170. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Wobec przemian współczesnej rodziny, Homo Dei 1978, 4(174) s. 254-259.. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Postulowany przez młodzież model duszpasterstwa, Homo Dei 1977, 3(169), s. 199-203. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Czy socjologia pomaga duszpasterstwu?, Homo Dei 1990, 1-2(215-216), s. 63-68. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Szensztacki Ruch Maryjny, Materiały Homiletyczne 1988 nr102,s.12-20. Dobrzanowski Stefan ks., Szensztacki Ruch Maryjny, Homo Dei 1989, 1-2(212), s107-112.ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Chrześcijaństwo w oczach młodzieży, Chrześcijanin w Świecie 1976 47/9, s. 83-91. ISSN 0137-7965 INDEKS 35463 Dobrzanowski Stefan ks., Ojciec Józef Kentenich (1885-1968) – twórca ruchu saensztackiego Chrześcijanin w Świecie, 1989 6/189, s. 45-51. ISSN 0137-7965 INDEKS 35463 Dobrzanowski Stefan ks., Młodzież o kapłaństwie i kapłanach, Chrześcijanin w Świecie 1977 50/2, s. 95-110. ISSN 0137-7965 INDEKS 3546 Dobrzanowski Stefan ks., Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej, Materiały Homiletyczne 107, Kraków 1989, s. 8-14. Dobrzanowski Stefan ks., Katolicy wobec zalewu pornografii, Materiały Homiletyczne 121, Kraków 1991, s. 8-15 Dobrzanowski Stefan ks., Szensztacki Ruch Maryjny, Materiały Homiletyczne 102, Kraków 1988, s12-20. Dobrzanowski Stefan ks., Apostoł Monachium. Błogosławiony Rupert Mayer, Materiały Homiletyczne,Kraków 1987, s 4 -11. Dobrzanowski Stefan ks., Encyklika społeczna „Solicitudo rei socialis” w nauczaniu katechetyczny, Katecheta, 1988 4(186), s 145-156. ISSN 0209-1291 Dobrzanowski Stefan ks., Powołanie kapłańskie i malarskie w życiu Stanisława Moszyńskiego, Studium z dziedziny psychologii i ascezy, Kraków 1969, (maszynopis), ss.194. Dobrzanowski Stefan ks., Religijno-społeczna aktywność świeckich w parafii, w Materiały, Ośrodek Formacji Katolickie Społecznej Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana w Krakowie, 1995, nr 6, s. 17-23. Dobrzanowski Stefan ks., Nowy błogosławiony Josemaria Escriva – założyciel Opus Dei, Źródło 23/92, s.10. Dobrzanowski Stefan ks., Zadania uczelni akademickich, Wychowawca 1996 6/96, s 8-9. ISSN 1230-3720 Dobrzanowski Stefan ks., Charyzmatyczny wychowawca, Wychowawca 1995 11/35, s 10-11. ISSN 1230-3720 Dobrzanowski Stefan ks., Świadkowie miłosiernej miłości. Po beatyfikacji 71 bonifratrów umęczonych w Hiszpanii w 1936 roku, Kronika Rzymska, Fundacja Jana Pawła II, Citta del Vatocano, Roma 1992 93/X, s 28-30. Dobrzanowski Stefan, Mouvement chretien de jeunes en Polotne, Pretres Diocesains, juin-juillet Paris 1984, s 296-298. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Jakie wartości uznaje młodzież wierząca, Tygodnik Powszechny 31/ 1977 Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej, w: Jakość życia, pr. zb. red. ks. Jan Krucina ., Wrocław 1977 ,s.171-184 Dobrzanowski Stefan ks., Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej, Chrześcijanin w Świecie 1977 5(53). Dobrzanowski Stefan ks., Wobec społeczno-religijnych przemian współczesnej rodziny, Homo Dei 47 1978 4(174),s. 254-260. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz ks., Kulturowo-społeczne uwarunkowania postaw religijnych młodzieży, Roczniki Nauk Społecznych ,nr.6, Lublin 1978,s. 117-136. Dobrzanowski Stefan, ks. New Age. Pogaństwo w nowych szatach,. Kraków, Unum, 1994 ss.. 55, 16` w: Biblioteka Współczesnego Chrześcijanina, Nr 12. Dobrzanowski Stefan ks., Z młodzieżą przez 25 lat, Polonia Sacra, nr 13(57), s. 113-126. ISSN 1428-5673 Dobrzanowski Stefan, ks. dr, Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków 1997 (2003) , s. 113-126. Dobrzanowski Stefan ks., Postulaty katechetyczno-homiletyczne ze strony młodzieży, Katecheta 21/4(1977), 155-158. Kursywa tytułów Przecinki przed ISSN Kropki po stronie zlikwidować BIBLIOGRAFIA KS. DR STEFANA DOBRZANOWSKIEGO Dobrzanowski Stefan, Eugeniusz, ks. Światopogląd religijny młodzieży w środowisku przemysłowym. : Studium socjologiczne na przykładzie Skawiny. Kraków, [b.w.], 1975 Opis fiz.[1], Uwagi Praca doktorska. - Maszynopis. - Załącznik: Recenzja pracy przez ks. Jana Siega TJ. Sygnatura IV-01315 Dobrzanowski Stefan E. ks., Bibliografia niepublikowanych badań katolickich nad religijnością współczesnej młodzieży katolickiej 9(303), s. 942-955; Próba typologii przekonań religijnych młodzieży katolickiej 9(303), ZNAK1979, s. 956-967. Dobrzanowski Stefan, Charyzmatyczny wychowawca, "Wychowawca" 1995 nr 11 s. 10-11 i 13 Dobrzanowski S., Parafia wobec współczesnych niedostatków materialnych wiernych, Homo Dei 58(1989), s. 208-211 Dobrzanowski Stefan ks., Katolicy wobec zalewu pornografii, Homo Dei 60 1991 3 (221) s. 60-66 New Age : pseudoreligia : praca zbiorowa pod red. ks. Stefana Dobrzanowskiego. Kraków : Pol. Tow. Teol. Unum, 1994. Dobrzanowski Stefan, Polskojęzyczna literatura dotycząca reinkarnacji, w: Reinkarnacja. Fakt czy urojenie, PTT Kraków 1995 Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków, red. Dobrzanowski Stefan ks., Kraków Wydawnictwo Rhema 1997 Dobrzanowski Stefan ks., Propagator świętości dla świeckich - bł. Jose Maria Escriva de Balaguer, Homo Dei 1993 3(229) s. 28-36. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks. ,Wiedeńskie Taize, Homo Dei 1993 2(228) s. 62-68. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks. ,Katolicy wobec zalewu pornografii, Homo Dei 1991 3(221) s. 60-65. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Znak sprzeciwu i miłości. Apostoł Monachium – Błogosławiony Rupert Mayer, Homo Dei 1987, 4(206) s. 249-254. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa a miłość społeczna, Homo Dei 1987, 3(205) s. 167-170. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks. ,Wobec przemian współczesnej rodziny, Homo Dei 1978, 4(174) s. 254-259.. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Postulowant przez młodzież model duszpasterstwa, Homo Dei 1977, 3(169) s. 199-203. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Czy socjologia pomaga duszpasterstwu?, Homo Dei 1990, 1-2(215-216), s. 63-68. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Czy socjologia pomaga duszpasterstwu?, Homo Dei 1990, 1-2(215-216), s. 63-68. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Szensztacki Ruch Maryjny, Homo Dei 1989, 1-2(212), s107112.. ISSN 0208-757X Dobrzanowski Stefan ks., Chrześcijaństwo w oczach młodzieży, Chrześcijanin w Świecie 1976 47/9, s83-91. ISSN 0137-7965 INDEKS 35463 Dobrzanowski Stefan ks., Ojciec Józef Kentenich (1885-1968) – twórca ruchu saensztackiego Chrześcijanin w Świecie, 1989 6/189, s. 45-51. ISSN 0137-7965 INDEKS 35463 Dobrzanowski Stefan ks., Młodzież o kapłaństwie i kapłanach, Chrześcijanin w Świecie 1977 50/2, s. 95-110. ISSN 0137-7965 INDEKS 35463 Dobrzanowski Stefan ks., Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej Materiały Homiletyczne 107, Kraków 1989, s. 8-14. Dobrzanowski Stefan ks., Katolicy wobec zalewu pornografii, Materiały Homiletyczne 121, Kraków 1991, s. 8-15 Dobrzanowski Stefan ks., Szensztacki Ruch Maryjny, Materiały Homiletyczne 102, Kraków 1988, s12-20. Dobrzanowski Stefan ks., Apostoł Monachium. Błogosławiony Rupert Mayer ………..95, Kraków 1987, s 4 -11. Dobrzanowski Stefan ks., Encyklika społeczna „Solicitudo rei socialis” w nauczaniu katechetyczny, Katecheta, 1988 4(186), s 145-156. ISSN 0209-1291 Dobrzanowski Stefan ks., Kult Najść. Serca Jezusowego a miłość społeczna, w: Serce za serce, pod red. ks. Jerzego Woźniaka CM, Kraków 1998, s 107 – 113. Dobrzanowski Stefan ks., Powołanie kapłańskie i malarskie w życiu Stanisława Moszyńskiego, Studium z dziedziny psychologii i ascezy, Kraków 1969, (maszynopis), ss.194. Dobrzanowski Stefan ks. ,Religijno-społeczna aktywność świeckich w parafii, w Materiały, Ośrodek Formacji Katolickie Społecznej Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana w Krakowie, 1995, nr 6, s. 17-23. Dobrzanowski Stefan ks., Nowy błogosławiony Josemaria Escriva – założyciel Opus Dei, Źródło 23/92, s.10. Dobrzanowski Stefan ks., Zadania uczelni akademickich, Wychowawca 1996 6/96, s 8-9. ISSN 1230-3720 Dobrzanowski Stefan ks., Charyzmatyczny wychowawca, Wychowawca 1995 11/35, s 10-11. ISSN 1230-3720 Dobrzanowski Stefan ks., Świadkowie miłosiernej miłości. Po beatyfikacji 71 bonifratrów umęczonych w Hiszpanii w 1936 roku, Kronika Rzymska, Fundacja Jana Pawła II, Citta del Vatocano, Roma 1992 93/X, s 28-30. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz, Cnoty społeczne, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, pod red. ks. prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2003, s 68 -76 Dobrzanowski Stefan Eugeniusz, Młodzież, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, pod red. ks. prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2003, s 292-302. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz, Świeccy, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, pod red. ks. prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2003, s 511-518. Dobrzanowski Stefan, Mouvement chretien de jeunes en Polotne, Pretres Diocesains, Paris 1984, s 296-298. Dobrzanowski Stefan E., Values In the life of polish young poeple In the seventies, w: Religiousness In the Polish Socjety, Life, red Witold Zdaniewicz SAC, Warszawa 1981, s 159- 166. Dobrzanowski S E, Jakie wartości uznaje młodzież wierząca, Tygodnik Powszechny 31 1977 26 1 4-5 Dobrzanowski S E . Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej, Jakość życia, Krucina J., Wrocław 1977 171-184 Dobrzanowski Stefan, Postawy religijne współczesnej młodzieży polskiej, Chrześcijanin w Świecie 1977 5(53). Dobrzanowski Stefan, Wobec społeczno-religijnych przemian współczesnej rodziny, Homo Dei 47 1978 4(174) 254-260. Dobrzanowski Stefan Eugeniusz, Kulturowo-społeczne uwarunkowania postaw religijnych młodzieży, Roczniki Nauk Społecznych 6 1978 117-136. Dobrzanowski Stefan, ks. New Age. : Pogaństwo w nowych szatach. Kraków, Unum, 1994 s. 55, 16` w: Biblioteka Współczesnego Chrześcijanina, Nr 12. Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich. pod red.: ks. Stefana Dobrzanowskiego. Kraków, Rhema, 1997, ss 150 Dobrzanowski Stefan, ks. Literatura polskojęzyczna na temat Akcji Katolickiej Dobrzanowski Stefan, Z młodzieżą przez 25 lat, Polonia Sacra. - Nr 13 Dobrzanowski Stefan, ks. dr red. zb. Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków 1997 (2003) , s. 113-126. Dobrzanowski S., Postulaty katechetyczno-homiletyczne ze strony młodzieży, Katecheta 21/4(1977), 155-158. Reinkarnacja fakt czy urojenie? praca zbior. pod red. ks. Stefana Dobrzanowskiego. Kraków : Polskie Tow. Teologiczne : Wydaw. Unum, 1995.