BIERZMOWANIE

14 września o godzinie 17 w naszej parafii Sakrament Bierzmowania. 

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego.

bierzmowanie