Niedziela, 22 maja 2016
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Trójca Św.
majówka

Nabożeństwa majowe w tygodniu
od poniedziałku do soboty o godz. 18;00 niedziela o 15;30

                                                                       

                                                  I Komunia Święta

                                                                                                                         

                


3 maja
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski
główna Patronka Polski

3 maj NMP

31 maja
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

                 28 maja 2023 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego                        

                                Przeżywamy nasz Odpust Parafialny.                                         Uroczysta Suma Odpustowa będzie o godz. 11;30


zesłanie Ducha św.

31 maja
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i Narodzeniem Jana Chrzciciela
Kościół czci pamiątkę nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję.
Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję,
ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
SAKRAMENT EUCHARYSTII
Znaczenia sakramentu

  Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.   Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).
 Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało      
 i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego              i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy świętej.

Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa,       a także w Jego zmartwychwstaniu.

Pierwsza Komunia Święta w Parafii 
Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka       z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.
Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza               i przyjmować Chrystusa do swojego serca.
Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi katechezy parafialne dla dzieci pierwszokomunijnych. 

Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza Święta w kościele , która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem.