Boża rodzicielka

1 stycznia 2022 Sobota 
Pierwszy dzień nowego roku to dzień, w którym obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
Tego dnia dziękujemy Maryi za to, że wydała na świat Syna Bożego.
Czcimy ją szczególnie za to, że jest Matką, nie tylko Chrystusa, ale również całego Ludu Bożego.
Obowiązkiem każdego katolika jest uczestnictwo we mszy świętej.
Uczczenie Maryi tego dnia ma również inne znaczenie.
Ma na celu pokazanie ludziom, że Matka Jezusa jest najdoskonalszym stworzeniem i jedną z pierwszych,
które korzystają z jego darów.
Pragnienie podkreślenia szczególnej pamięci matki Boga zrodziło się w starożytnym chrześcijaństwie.
Już w VII wieku Kościół Zachodni wyznaczył datę 1 stycznia, na obchody tego szczególnego dnia.
Samo święto zostało wprowadzone do liturgii kościoła katolickiego dość późno.
W 1500. rocznicę soboru w Efezie w 1930 roku papież Pius X ustanowił, iż święto to obchodzone będzie 1 października. Reformy liturgiczne z 1969 r. podniosły ich rangę do uroczystości nakazanych i przeniosły ją na 1 stycznia.
Termin ten został wybrany, by podkreślić bliski związek między Bożym Narodzeniem
a Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki.
 

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
to najstarsze święto Maryjne, które w szczególny sposób podkreśla aspekt macierzyństwa Maryi
i związane jest z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła.
Dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi został oficjalnie włączony
do kanonu Kościelnego na soborze w Efezie w 431 roku.

Boża rodzicielka

EPIFANIA - Dzień Objawienia Pańskiego
Kościoły chrześcijańskie na Zachodzie obchodzą 6. stycznia Święto Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii),
zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Jest to jedne z najstarszych świąt w chrześcijaństwie.

tekst alternatywny

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w Kościele Katolickim.

święto Chrztu Pańskiego